ZDRAVSTVENA STANICA RATKOVO

Primarna zdravstvena zaštita u okviru zdravstvene stanice u Ratkovu obavlja se sa dva lekara koji radi u dve smene, pet dana nedeljno. Prema potrebama službe opšte prakse, jedan lekar - sa pola radnog vremena može da pokriva rad druge ambulante.

Ambulanta za intervencije (davanje injekcija, previjanja, male hirurške intervencije...) osim u vreme rada lekara - radi i vikendom, kako bi se pacijentima kontinuirano pružala potrebna usluga. Osim rada u ambulanti, lekar i medicinske sestre obavljaju i kućne posete, odnosno, vrše intervencije na terenu za pacijente koji nisu u mogućnosti da dođu do ambulante u Ratkovu.

Za potrebe zdravstvene stanice Ratkovo, beogradska firma PHI-ACADEMY, koja posluje na teritoriji mesne zajednice Ratkovo, donirala je novo vozilo Fiat 500L. Na ovaj način, ambulanta Ratkovo je (za sada) jedina ambulanta na teritoriji opštine Odžaci, koja poseduje automobil za obavljanje kućnih poseta lekara i sestara.