ODSEK INTERNE MEDICINE

Internistička ambulanta za potrebe primarne zdravstvene zaštite u okviru Doma zdravlja Odžaci, obavlja se sa dva lekara koji rade u jednoj - prepodnevnoj smeni, pet dana nedeljno.