jQuery Slider

Nakon završene specijalizacije i povratka doktorke Kosanović, u Domu zdravlja Odžaci započinju radovi na osavremenjavanju ambulante za očne bolesti. Udruženim snagama Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo i lokalne samouprave opštine Odžaci, tokom 2021. godine i 2022. godine, sprovedene su javne nabavke i nabavljeni su moderni aparati za dijagnostikovanje očnih bolesti. Među najznačajnije nabavke spadaju nabavka biomikroskopa (špalt lampe), autokeratorefraktometra, beskontaktnog tonometra sa pahimetrom, panfudoskop, retinoskop, stereo test, korekciona stakla sa naočarima, a među najvrednijim nabavkama je OCT aparat (optička koherentna tomografija - sa fundus kamerom i elektropidižućim postoljem).

Za kompletnu uslugu pregleda očnih bolesti nedostaje još određivanje vidnog polja, za koje se naši pacijenti upućuju u najbliže ustanove (Vrbas ili Novi Sad). Nadamo se da će u narednom periodu i ovaj aparat biti nabavljen, kako bi stanovnicima opštine Odžaci omogućili da se leče u Domu zdravlja kome pripadaju.

 

ŠPALT LAMPABiomikroskop (špalt lampa) je uređaj za pregled oka i otkrivanje poremećaja vida. Špalt lampa osvetli i prikaže pod velikim uveličanjem prednji segment oka (vežnjaču, beonjaču, rožnjaču, dužicu, prednju očnu komoru, sočivo i prednji deo staklastog tela.

Uz pomoć špalt lampe pouzdana je identifikacija stranih tela u oku, povreda, pa čak i tumora.

ARKAutokeratorefraktometar služi za objektivno određivanje refraktivnog stanja oka. Proces određivanja je potpuno automatizovan.

Osim refrakcije, ovim aparatom vrše se i merenja zakrivljenosti rožnjače (keratometrija).

OCTOptička koherentna tomografija je savremena bezkontaktna, neinvazivna dijagnostička metoda u oftalmologiji, koja se zasniva na slojevnom zaserskom snimanju mrežnjače i očnog živca, što omogućava sagledavanje poprečnih preseka unutrašnje strukture oka. Takođe, moguće je pratiti patološke promene makule (deo očnog dna namenjenog za centralni vid i raspoznavanje boja)

OCT omogućava da se na topografski način prikaže debljina mrežnjače i sloja nervnih vlakana; da se obavi direktno upoređivanje promena sa nalazom na očnom dnu, kao i da se izvrši rana detekcija, dijagnostika i praćenje efekata konzervativne i hirurške terapije kod različitih oboljenja mrežnjače oka.