Nove brojeve telefona Doma zdravlja Odžaci možete pogledati OVDE

 

Kontakt osobe Doma zdravlja Odžaci:

Primarna zdravstvena zaštita u Domu zdravlja Odžaci funkcioniše 24 časa dnevno - 365 dana u godini.

Odgovorna lica u Domu zdravlja Odžaci su:

Božanić dr Dušan

Vršilac dužnosti direktora Doma zdravlja Odžaci

Kontakt-e-mail: direktor@dzodzaci.org.rs

Milan Jakovljević

Diplomirani ekonomista. odgovorno lice sektora finansija i računovodstva.

Kontakt-e-mail: racunovodstvo@dzodzaci.org.rs
Gligorije Vukašinović

Rukovodilac pravnog sektora. Odgovorno lice za pravne poslove Doma zdravlja u Odžacima.

Kontakt-e-mail: pravnik@dzodzaci.org.rs

Dragan Mandić

Odsek zdravstvene informatike Doma zdravlja Odžaci

Kontakt-e-mail: informatika@dzodzaci.org.rs
Ostojić dr Bilja

Načelnik medicine rada Doma zdravlja Odžaci

Kontakt-e-mail: milan.orlic@dzodzaci.org.rs

Danilovac-Sarkanjac dr Sofija

Načelnik internističke ambulante Doma zdravlja Odžaci.

Kontakt-e-mail: sofija.danilovac@dzodzaci.org.rs

Protić dr Stanka

Načelnik službe za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Doma zdravlja Odžaci.

Kontakt-e-mail: stanka.protic@dzodzaci.org.rs

Rohaček dr Boženka

Načelnik službe za ginekologiju Doma zdravlja Odžaci.

Kontakt-e-mail: bozenka.rohacek@dzodzaci.org.rs
Košutić dr Vladimir

Načelnik službe za dermatovenerologiju Doma zdravlja Odžaci.

Kontakt-e-mail: vladimir.kosutic@dzodzaci.org.rs

Mazić dr Nevenka

Načelnik službe za fizijatriju Doma zdravlja Odžaci.

Kontakt-e-mail: nevenka.mazic@dzodzaci.org.rs
Nedić dr Jelena

Načelnik opšte prakse Doma zdravlja Odžaci

Kontakt-e-mail: jelena.nedic@dzodzaci.org.rs

Škorić dr Ivana

Načelnik ambulante Karavukovo.

Kontakt-e-mail: ivana.skoric@dzodzaci.org.rsJovanović dr Danijela

Načelnik ambulante Bački Brestovac

Kontakt-e-mail: danijela.jovanovic@dzodzaci.org.rs

Zemunović dr Milorad

Načelnik ambulante Ratkovo

Kontakt-e-mail: milorad.zemunovic@dzodzaci.org.rsMihajlović dr Slavica

Načelnik ambulante Srpski Miletić

Kontakt-e-mail: slavica.mihajlovic@dzodzaci.org.rs

Danilovac dr Zvezdana

Načelnik ambulante Deronje

Kontakt-e-mail: zvezdana.danilovac@dzodzaci.org.rs