pecat_ukidanje
Vi ste posetilac sajta: web counter

Nove brojeve telefona Doma zdravlja Odžaci možete pogledati OVDE

 

OVAJ SAJT JE JOŠ UVEK U FAZI PRIPREME, PA VAS MOLIMO ZA RAZUMEVANJE ŠTO POJEDINE STRANICE OVOG SAJTA NISU DOSTUPNE...

 

MISIJA I VIZIJA DOMA ZDRAVLJA ODŽACI

MISIJA Doma zdravlja Odžaci je da pruža primarnu i sekundarnu zdravstvenu zaštitu, odnosno podrazumevane zdravstvene usluge za sve građane sa područja opštine Odžaci, zahvaljujući stručnim, kvalifikovanim i profesionalnim zaposlenima, koji primenjuju savremenu medicinsku tehnologiju, sa ciljem očuvanja i unapređenja zdravlja..

VIZIJA Doma zdravlja Odžaci je obuhvatiti i obezbediti svim građanima opštine Odžaci preventivni i skrining pregled, sveobuhvatnu dijagnostiku, lečenje i terapiju pacijenata i značajno poboljšati zdravstveno stanje i kavlitet svojih sugrađana. Za najugroženije sugrađane, kroz sekundarnu zdravstvenu zaštitu, želimo olakšati i pružiti mogućnost stacionarnog zbrinjavanja.

 

OSNIVANJEZdravstvena zaštita u opštini Odžaci datira od posleratnih dana. Organizovano pružanje zdravstvene zaštite vezuje se za 1951. godinu, kada se uspostavlja primarna zdravstvena zaštita.

Na postojećoj lokaciji Dom zdravlja se nalazi od 1974. godine, a od 2006. godine, zakonski, Dom zdravlja prelazi u nadležnost lokalne samouprave.

PROMENEU zavisnosti od mogućnosti, svake godine se planira unapređenje i poboljšanje zdravstvene zaštite. Ponekad se to unapređenje ogleda kroz ulaganje u objekte i opremu, ponekad ualaganjem u vozni park, a najvažnija dugoročna unapređenja se ogledaju kroz ulaganja u kadrove Doma zdravlja.

Dom zdravlja trenutno finansira 12 lekara za specijalizacije različitih profila...

DANASU eri smanjenja broja stanovnika i borbe protiv bele kuge, problemi nisu zaobišli ni Dom zdravlja Odžaci

Nekada je Dom zdravlja zapošljavao više od 250 radnika. Trenutno zapošljava 200 radnika, a u planu je da se taj broj redukuje na 169.

STACIONAR

U sklopu Doma zdravlja nalazi se stacionar opšteg tipa, sa ukupnim kapacitetom od 25 kreveta. Zahvaljujući toj činjenici, ali i ograničavajućem faktoru - broj zapsolenih u stacionaru (po jedan tehničar u smeni), u mogućnosti smo da našim sugrađanima pružimo uslugu bolničkog lečenja za pacijente sa lakšom kliničkom slikom ili za pacijente u terminalnim fazama uznapredovalih bolesti.