ODSEK DERMATOLOGIJE

Dermatološka primarna zdravstvena zaštita u Domu zdravlja Odžaci obavlja se sa lekarom koji radi u jednoj smeni, pet dana nedeljno.

Ambulanta za intervencije obavlja previjanja kao i male - površinske - intervencije...