ODSEK SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE - BOLESTI UHA, GRLA I NOSA (ORL)

ORL primarna zdravstvena zaštita u Domu zdravlja Odžaci obavlja se sa lekarom koji radi u jednoj smeni, pet dana nedeljno. Obzirom da je ORL specijalista ujedno i Direktor Doma zdravlja Odžaci, ORL ambulanta ima smanjen broj termina za preglede nedeljno.

Bez obzira na broj termina, ambulanta se trudi da nikog ne odbije, odnosno, da svako ko dođe na pregled - bude i pregledan.