jQuery Slider

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DECE I OMLADINE

Posebna služba za pružanje primarne zdravstvene zaštite najosetljivijim stanovnicima naše opštine - deci.

U službi rade dva lekara, dok su dva lekara opšte prakse na specijalizaciji, kako bi se uspostavio kontinuitet u pružanju pedijatrijske zdravstvene zaštite. Osim lekara - predviđeno je i pet medicinskih sestara.

 

DECA2018-te godine zgrada je obnovljena i obogaćena novom opremom, potrebnom da ova služba Doma zdravlja nesmetano funkcioniše.

OMLADINAPrvi zadatak u obavljanju primarne zdravstvene zaštite dece je da dete ne bude uplašeno...

PREVENTIVAPosebna pažnja se posvećuje preventivnim i sistematskim preventivnim pregledima, kako male dece tako i školske dece.