ODELJENJE MEDICINE RADA

Služba medicine rada u Domu zdravlja Odžaci bavi se poslovima vezanim za obavljanje primarne zdravstvene zaštite koji se ne finansiraju od strane RFZO-a. U službi radi jedan lekar u prepodnevnoj smeni - pet dana u nedelji.

Ambulanta za intervencije obavlja davanje injekcija, previjanja, snimanje EKG aparatom, ispitivanje sluha, male hirurške intervencije, administrativni rad...