ODELJENJE FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE

Primarna zdravstvena zaštita u oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije, obavlja se sa lekarom koji radi u jednoj smeni, pet dana nedeljno.

Odeljenje vrši različite vrste i tipove usluga, u skladu sa svojim ograničenjima i opremom koju poseduje .