DOKUMENTI - PRAVNI AKTI NA SNAZI

 

Informator o radu Doma zdravlja Odžaci>

Od 2022 godine Dom zdravlja Odžaci je u obavezi da ažurira elektronski informator o radu na internet strani Poverenika za informacije od javnog značaja.

 

Ažurirane informacije iz informatora o radu možete pogledati klikom na sledeći link: Informator o radu Doma zdravlja Odžaci

 

Statut Doma zdravlja Odžaci>

U narednom periodu očekuju se izmene Statuta i usklađivanje sa zakonskim promenama i promenom osnivača Doma zdravlja Odžaci. Aktuelni - važeći Statut, možete pogledati klikom na donji link.

https://informator.poverenik.rs/informator?org=nwbvGRT2wkwFd7foT

 

Statut Doma zdravlja Odžaci

 

Pravilnik o računovodstvu Doma zdravlja Odžaci>

Pravilnik datira iz 2014. godine i do sada nije bilo potrebe za izmenama Pravilnika. Pravilnik, možete pogledati klikom na donji link.

 

Pravilnik o računovodstvu Doma zdravlja Odžaci - 2014. god

 

Poseban Kolektivni Ugovor Doma zdravlja Odžaci>

Poseban Kolektivni Ugovor za zaposlene u Domu zdravlja Odžaci, možete pogledati klikom na donji link.

 

Poseban Kolektivni Ugovor Doma zdravlja Odžaci - 2019. god

 

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke u Domu zdravlja Odžaci>
Sistematizacija radnih mesta Doma zdravlja Odžaci>

Sistematizaciju radnih mesta u Domu zdravlja Odžaci, možete pogledati klikom na donji link.

 

Sistematizacija radnih mesta Doma zdravlja Odžaci - 2018. god

 

 

Izmene sistematizacije radnih mesta Doma zdravlja Odžaci - februar 2020. god

 

Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju Doma zdravlja Odžaci>

Pravilnik sadrži i listu kategorija arhivske građe sa rokovima čuvanja. Objedinjen dokument možete pogledati klikom na donji link.

 

Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju u Doma zdravlja Odžaci - septembar 2022. god

 

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti u Domu zdravlja Odžaci>

Pravilnik je usvojen na sednici Upravnog odbora i važeći je od 17. 03. 2023 god., a na osnovu Pravilnika doneta je i Odluka o imenovanju lica za zaštitu podataka u Domu zdravlja Odžaci. Oba dokumenta možete pogledati klikom na željeni link.

 

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti u Domu zdravlja Odžaci - mart 2023. god

Odluka o imenovanju lica za zaštitu podataka o ličnosti u Domu zdravlja Odžaci - mart 2023. god

 

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u Domu zdravlja Odžaci>

Pravilnik je usvojen na sednici Upravnog odbora i važeći je od 17. 03. 2023 god. dokument možete pogledati klikom na donji link.

 

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u Domu zdravlja Odžaci - mart 2023. god

 

Plansko izveštajne tabele Doma zdravlja Odžaci>

Izborom željenog linka prikazaće se plansko izveštajne tabele Dom zdravlja Odžaci, koje se dostavljaju Zavodu za javno zdravlje Sombor.

 

Plansko izveštajne tabele Doma zdravlja Odžaci - januar - jun 2022. god
Plansko izveštajne tabele Doma zdravlja Odžaci - plan i izvršenje plana za 2021. god

 

 


 

Finansijski plan Doma zdravlja Odžaci za 2021. godinu>

Finansijski plan, donet u februaru 2021. godine i izmenu finansijskog plana iz juna 2021. godine, možete pogledati izborom ponuđenog linka.

Izmena finansijskog plana sadrži opredeljena sredstva lokalne samouprave za nabavku medicinskih sredstava, kao i odobrena sredstva na konkursu APV za opremanje specijalističke ordinacije otorinolaringologije Doma zdravlja Odžaci.

 

Finansijski plan Doma zdravlja Odžaci - februar 2021. god
Finansijski plan Doma zdravlja Odžaci - jun 2021. god