jQuery Slider

LABORATORIJA DOMA ZDRAVLJA ODŽACI

Među najznačajnije dijagnostičke usluge spadaju usluge koje pruža laboratorija Doma zdravlja Odžaci. Zahvaljujući savremenoj dijagnostičkoj opremi, kao i visoko obrazovanom i edukovanom kadru, laboratorija ima mogućnosti da izvrši sve analize koje pripadaju primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Svakodnevno laboratorija uzima uzorke i vrši analize za potrebe više desetina pacijenata opštine Odžaci. Načelnik laboratorije - specijalista kliničke biohemije, dr Ljiljana Marinković-Spasić i osam laboratorijskih tehničara, svakodnevno obavljaju više stotina analiza - što predstavlja neprocenjivu važnost u dijagnostici i lečenju pacijenata

 

HumaStar 600HumaStar 600 je savremeni analizator koji svoj rad zasniva na fotometrijskim i imunoturbidimetrijskim osnovama.

Mogućnosti ovog aparata su da uradi 900 do 2250 analiza na dan, što je više nego dovoljno za potrebe naše sredine...

SYSMEX XN-550Savremeni analizator Sysmex xn-550 omogućava da se iz veoma malih zapremina krvi (25-70 mikro litara - u zavisnosti od analize) precizno odrede sve predviđene analize.

Principi na kojima se zasnivaju merenja su fluorescentna protočna citometrija, protočna citometrija, metoda impedancije sa fokusiranjem na hidrodinamiku, SLS metoda bez cijanida (za određivanje hemoglobina u krvi).

InSight U500Urin-analizator InSight U500 predstavlja savremeni analizator urina uz pomoć kojeg je moguće uraditi do 500 testova na sat.

Analizator može da odredi do 11 parametara, uključujući mikroalbumin/kreatin/kalcijum.