jQuery Slider

HITNA MEDICINSKA POMOĆ

VAŽNO!

Kada zovete telefon 194 najčešće ste u panici ili pod stresom. Molimo vas da se priberete i odgovorite na sva pitanja koja vam budu postavljena, jer na temelju vaše izjave lekar mora da proceni potrebu slanja ekipe na teren. Obavezno morate navesti razlog zbog koga zovete. Ako se radi o naglom pogoršanju zdravlja kojem neznate uzrok, pokušajte jednostavnim rečima opisati tegobe koje su se pojavile.

Ako poziv bude prihvaćen, tada trebate navesti vaše ime, tačnu adresu na koju treba ekipa hitne pomoći da dođe, prezime i broj na kući ili stanu, neku drugu specifičnost da bi se objekat mogao lakše pronaći i telefonski broj sa kojeg zovete - ukoliko dođe do teškoća sa pronalaženjem.

Svi telefonski pozivi se snimaju!

 

PRIORITET

Služba hitne pomoći organizuje zbrinjavanje vitalno ugroženih pacijenata prema prioritetima.

Prioritet prvog reda hitnosti su pacijenti sa naglim gubitkom svesti, prestankom rada srca, politraumatizovani, nesreće raznih uzroka i akutna toksikološka stanja.

Izuzetno je važno što preciznije opisati tegobe zbog kojih se poziva hitna pomoć, kako bi se ekipe hitne pomoći što pravilnije rasporedile.

 

OSTALE AKTIVNOSTI

Pored standardnih, služba hitne pomoći Doma zdravlja Odžaci obavlja i druge - nestandardne usluge u skladu sa zakonskim propisima, kao što su dežurstva na javnim skupovima, društvenim, kulturnim, sportskim manifestacijama i svim ostalim aktivnostima gde je povećan rizik od pojavljivanja bolesti i povređivanja.

Služba organizuje i pruža usluge prevoza nepokretnih i teško pokretnih osoba, kao i pacijenata na dijalizi.

 

KADAR

U službi hitne pomoći radi 8 lekara, od kojih je dvoje specijalista urgentne medicine, 10 medicinskih sestara i 14 vozača hitnih kola.

Načelnik službe je spec.urg.med. dr Dejan Mićanović