ZDRAVSTVENA STANICA BAČKI BRESTOVAC

Primarna zdravstvena zaštita u okviru zdravstvene stanice u Bačkom Brestovcu obavlja se sa lekarom koji radi u jednoj smeni, pet dana nedeljno.

Ambulanta za intervencije (davanje injekcija, previjanja, male hirurške intervencije...) osim u vreme rada lekara - radi i vikendom, kako bi se pacijentima kontinuirano pružala potrebna usluga. Osim rada u ambulanti, lekar i medicinske sestre obavljaju i kućne posete, odnosno, vrše intervencije na terenu za pacijente koji nisu u mogućnosti da dođu do ambulante u Bačkom Brestovcu.