Klikom na izabranu javnu nabavku otvaraju se datalji željene javne nabavke.

 

Odgovorno lice: referent za javne nabavke - Gligorije Vukašinović

Javne nabavke

20202019 Plan javnih nabavki za 2019-tu godinu možete pogledati OVDE!
ZAPISNIK SA NEUSPEŠNO ODRŽANIH LICITACIJA RASHODOVANIH AUTOMOBOILA, PREDLOG DIREKTORU, NARUDŽBENICA I PONUDA>
JNMV - JAVNA NABAVKA -MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE>
Objavljeno: 14. Novembar 2019
Datum otvaranja: 22. Novembra 2019
Vrsta predmeta: Dobra

Zaključen

Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
PONOVLJENA - TREĆA JAVNA LICITACIJA RASHODOVANIH I ODJAVLJENIH VOZILA>
Objavljeno: 31. Oktobar 2019
Datum održavanja licitacije: 07. Novembar 2019

Zaključen - bez ponude!

Oglas za ponovljenu - treću javnu licitaciju vozila
Javna nabavka - IZRADA PROJEKTNOTEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU OBJEKATA ZDRAVSTVENE NAMENE U DOMU ZDRAVLJA ODŽACI>
Objavljeno: 25. Oktobar 2019
Datum otvaranja: 01. Novembar 2019
Vrsta predmeta: Dobra

Zaključen

Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
PONOVLJENA DRUGA JAVNA LICITACIJA RASHODOVANIH I ODJAVLJENIH VOZILA>
Objavljeno: 22. Oktobar 2019
Datum održavanja licitacije: 29. Oktobar 2019

Zaključeno - bez ponude

Oglas za ponovljenu javnu licitaciju vozila
JAVNA LICITACIJA RASHODOVANIH I ODJAVLJENIH VOZILA>
Objavljeno: 14. Oktobar 2019
Datum održavanja licitacije: 22. Oktobar 2019

Zaključeno bez ponude

Oglas za javnu licitaciju vozila
Javna nabavka - NABAVKA GORIVA I MATERIJALA ZA SAOBRAĆAJ>
Objavljeno: 12. Septembar 2019
Datum otvaranja: 10. Oktobar 2019
Vrsta predmeta: Dobra

Zaključen

Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
JNMV - JAVNA NABAVKA STOMATOLOŠKOG POTROŠNOG MATERIJALA>
Objavljeno: 05. Septembar 2019
Datum otvaranja: 13. Septembar 2019
Vrsta predmeta: Dobra

Zaključen

Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Javna nabavka - NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA>
Objavljeno: 03. Septembar 2019
Datum otvaranja: 03. Oktobar 2019
Vrsta predmeta: Dobra

Zaključen

Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
JNMV - JAVNA NABAVKA RADIOTALASNOG APARATA I KARDIOTAKOGRAFA>
Objavljeno: 02. Septembar 2019
Datum otvaranja: 10. Septembar 2019
Vrsta predmeta: Dobra

Zaključen

Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
JNMV - JAVNA NABAVKA SANITETSKOG I DRUGOG POTROŠNOG MATERIJALA>
Objavljeno: 01. Avgust 2019
Datum otvaranja: 26. Avgust 2019
Vrsta predmeta: Dobra

Zaključen

Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Javna nabavka - NABAVKA ENERGENATA>
Objavljeno: 18. Jul 2019
Datum otvaranja: 26. Avgust 2019
Vrsta predmeta: Dobra

Zaključen

Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
JNMV - NABAVKA KANCELARIJSKOG I DRUGOG POTROŠNOG MATERIJALA>
Objavljeno: 10. Jul 2019
Datum otvaranja: 18. Jul 2019
Vrsta predmeta: Dobra

Zaključen

Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
JNMV - usluge NABAVKA USLUGA PRANJA I PEGLANJA VEŠA>
Objavljeno: 21. Jun 2019
Datum otvaranja: 28. Jun 2019
Vrsta predmeta: Usluge

Zaključen

Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
JNMV - usluge Izdrada projektnog zadatka za IZRADU PROJEKTNOTEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU, DOGRADNJU, ADAPTACIJU, SANACIJU I REKONSTRUKCIJU GRUPE OBJEKATA broj IPZ/19>
Objavljeno: 31. Maj 2019
Datum otvaranja: 07. Jun 2019
Vrsta predmeta: Usluge

Zaključen

Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
JNMV Medicinsko tehnička pomagala MP-1/19>
Objavljeno: 25. Jan 2019
Datum otvaranja: 04. Feb 2019
Vrsta predmeta: Dobra

Zaključen

Odluka o dodeli ugovora
Konkursna dokumentacija